Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

1. kārtas apstiprinātie pieteikumi uzņemšanai pamatstudiju programmās

Apstiprinātie pieteikumi pamatstudiju programmās akadēmiskajam gadam.

Šobrīd saņemti

8989
studiju pieteikumi, no kuriem
7230
(80.43 %) ir apstiprināti. Statistika pēdējo reizi atjaunota: 20.07.2024 22:00 i

Iesniegt pieteikumu studijām
# Universitāte Apstiprinātie pieteikumi
visās prioritātēs
Apstiprinātie pieteikumi
ar 1. prioritāti
1
Banku augstskola
842 116
2
Daugavpils Universitāte
1217 495
3
Ekonomikas un kultūras augstskola
331 23
4
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
67 1
5
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
2430 636
6
Latvijas Universitāte
16698 3801
7
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
621 235
8
Rīgas Tehniskā universitāte
8753 1746
9
Ventspils Augstskola
373 97
10
Vidzemes Augstskola
347 80
# Studiju programma Ar 1. prioritāti
1 Ārstniecība (28401), Latvijas Universitāte 389
2 Psiholoģija (20484), Latvijas Universitāte 319
3 Tiesību zinātne (20208), Latvijas Universitāte 278
4 Datorzinātnes (22302), Latvijas Universitāte 264
5 Komunikācijas zinātne (29617), Latvijas Universitāte 189
6 Datorsistēmas (RDBD0), Rīgas Tehniskā universitāte 176
7 Biznesa vadība (207B7), Latvijas Universitāte 173
8 Arhitektūra (RABA0), Rīgas Tehniskā universitāte 153
9 Pirmsskolas skolotājs (204KE), Latvijas Universitāte 143
10 Pirmstiesas izmeklēšana (20220), Latvijas Universitāte 119

Daugavpils Universitāte

Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte Kopā: 388/162

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Bioloģija (D0134), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 29 6 8
Fizioterapija (D0154), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils * 31 0 0
Fizioterapija (D0154), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 60 104 43 56
Informācijas tehnoloģijas (D01BR), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 19 33 13 13
Informācijas tehnoloģijas (programmēšanas inženieris) (D01B9PROIN), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 27 49 21 21
Ķīmija (atjaunojamo resursu ķīmija vai praktiskā bioanalītika) (D01BN), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 13 6 6
Māszinības (D01BZ), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 65 95 62 62
Māszinības (D01BZ), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils * 8 0 0
Vides zinātne (D0138), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 13 26 11 11

* - neierobežots vietu skaits

kopā

- 388 162 177

Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte Kopā: 829/333

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Austrumeiropas kultūras sakari un integrācijas procesi (D02DP), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 11 12 2 2
Biznesa un finanšu procesi (finansists vai ekonomists) (D1270), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 25 55 20 20
Biznesa un finanšu procesi (finansists vai ekonomists) (D1270), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils * 8 0 0
Civilā drošība un aizsardzība (speciālists organizāciju vispārējā un kiberdrošībā) (D1261CIVK), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 24 4 4
Civilā drošība un aizsardzība (speciālists penitenciārajā darbā) (D1261CIVPE), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 26 5 5
Civilā drošība un aizsardzība (speciālists policijas darbā) (D1261CIVPO), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 50 66 46 47
Dizains (grafikas dizainers) (D04A7GRADI), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 25 59 25 25
Mākslas menedžments (D04A3), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 12 25 4 4
Mūzika (akordeonists) (D04A8AKORS), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 1 1 1
Mūzika (ģitārists) (D04A8GITAS), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 0 0 0
Mūzika (pianists) (D04A8KLAVS), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 1 1 1
Mūzika (pūšaminstrumentu mūziķis) (D04A8PUSAS), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 2 2 1
Mūzika (sitaminstrumentu mūziķis) (D04A8SITAS), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 0 0 0
Mūzika (vijolnieks) (D04A8STIGS), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 1 0 0
Mūzika (vokālists) (D04A8AKADD), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 1 1 1 1
Pirmsskolas skolotājs (D139P), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 42 29 17 17
Pirmsskolas skolotājs (D139P), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Daugavpils * 17 11 11
Psiholoģija (D1240), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 47 109 36 44
Psiholoģija (D1240), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils * 21 1 1
Sākumizglītības skolotājs (D139S), Pirmā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 30 26 12 12
Sākumizglītības skolotājs (D139S), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 25 27 12 12
Skolotājs (angļu valoda un vācu valoda) (D139TANGVA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 3 0 0
Skolotājs (angļu valoda un vācu valoda) (D139TANGVA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 4 0 0
Skolotājs (bioloģija un angļu valoda) (D139TBIOAN), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (bioloģija un angļu valoda) (D139TBIOAN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (bioloģija un dabaszinātnes) (D139TBIODA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (bioloģija un dabaszinātnes) (D139TBIODA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (datorika un angļu valoda) (D139TDATAN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 5 2 2
Skolotājs (datorika un angļu valoda) (D139TDATAN), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 3 0 0
Skolotājs (datorika un dabaszinātnes) (D139TDATDS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (datorika un dabaszinātnes) (D139TDATDS), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (datorika un dizains un tehnoloģijas) (D139TDATDI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (datorika un dizains un tehnoloģijas) (D139TDATDI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 4 1 1
Skolotājs (datorika un matemātika) (D139TDATMA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (datorika un matemātika) (D139TDATMA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 5 4 4 4
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un angļu valoda) (D139TDIZTA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 6 2 2
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un angļu valoda) (D139TDIZTA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 4 2 2
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un dabaszinātnes) (D139TDIZDS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un dabaszinātnes) (D139TDIZDS), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un datorika) (D139TDIZTE), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 8 3 3
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un datorika) (D139TDIZTE), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 4 1 1
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un matemātika) (D139TDIZMT), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un matemātika) (D139TDIZMT), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (fizika un bioloģija) (D139TFIZBI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (fizika un bioloģija) (D139TFIZBI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (fizika un dabaszinātnes) (D139TFIZS), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (fizika un dabaszinātnes) (D139TFIZS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (fizika un datorika) (D139TFIZDA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (fizika un datorika) (D139TFIZDA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (fizika un matemātika) (D139TFIZMA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 3 0 0
Skolotājs (fizika un matemātika) (D139TFIZMA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 6 3 3
Skolotājs (ģeogrāfija un bioloģija) (D139TGEOBI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (ģeogrāfija un bioloģija) (D139TGEOBI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (ģeogrāfija un dabaszinātnes) (D139TGEODA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (ģeogrāfija un dabaszinātnes) (D139TGEODA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (ķīmija un bioloģija) (D139TKIMBI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (ķīmija un bioloģija) (D139TKIMBI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (ķīmija un dabaszinātnes) (D139TKIMDA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (ķīmija un dabaszinātnes) (D139TKIMDA), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (latviešu valoda un literatūra) (D139TLATLI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 8 10 7 7
Skolotājs (latviešu valoda un literatūra) (D139TLATLI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (Matemātika) (D139TMATE), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 4 1 1
Skolotājs (Matemātika) (D139TMATE), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 2 0 0
Skolotājs (mūzika) (D139TMUZIK), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 4 1 1
Skolotājs (sociālās zinības un vēsture) (D139TSOVES), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Skolotājs (sociālās zinības un vēsture) (D139TSOVES), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0
Skolotājs (veselības un fiziskās aktivitātes joma) (D139TVESFI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Budžets, Daugavpils 24 18 14 14
Skolotājs (veselības un fiziskās aktivitātes joma) (D139TVESFI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 21 29 16 16
Tiesību zinātne (D1267), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 55 102 54 55
Tiesību zinātne (D1267), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils * 15 0 0
Valodu un kultūras studijas (anglistikas studijas), programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, ķīniešu, latviešu valodas kā otrās valodas apguvi (D02DOFIANL), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 20 30 17 18
Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas), programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, ķīniešu, latviešu valodas kā otrās valodas apguvi (D02DOFILAL), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 5 1 1
Valodu un kultūras studijas (rusistikas studijas), programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, ķīniešu, latviešu valodas kā otrās valodas apguvi (D02DOFIKRK), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 9 0 0
Vēsture (D02D4VESVE), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 7 14 4 4

* - neierobežots vietu skaits

kopā

- 829 333 343