Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

2. kārtas apstiprinātie pieteikumi uzņemšanai pamatstudiju programmās

Apstiprinātie pieteikumi pamatstudiju programmās akadēmiskajam gadam.

Šobrīd saņemti

10391
studiju pieteikumi, no kuriem
9584
(92.23 %) ir apstiprināti. Statistika pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2023 20:00 i

Iesniegt pieteikumu studijām
# Universitāte Apstiprinātie pieteikumi
visās prioritātēs
Apstiprinātie pieteikumi
ar 1. prioritāti
1
Banku augstskola
1026 194
2
Daugavpils Universitāte
1284 499
3
Ekonomikas un kultūras augstskola
383 34
4
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
151 15
5
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
3154 811
6
Latvijas Universitāte
20129 4801
7
Liepājas Universitāte
848 296
8
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
932 289
9
Rīgas Tehniskā universitāte
12383 2397
10
Ventspils Augstskola
491 126
11
Vidzemes Augstskola
491 122
# Studiju programma Ar 1. prioritāti
1 Ārstniecība (28401), Latvijas Universitāte 480
2 Psiholoģija (20484), Latvijas Universitāte 448
3 Tiesību zinātne (20208), Latvijas Universitāte 333
4 Datorzinātnes (22302), Latvijas Universitāte 319
5 Datorsistēmas (RDBD0), Rīgas Tehniskā universitāte 266
6 Komunikācijas zinātne (29617), Latvijas Universitāte 262
7 Pirmsskolas skolotājs (204KE), Latvijas Universitāte 237
8 Biznesa vadība (207B7), Latvijas Universitāte 236
9 Informācijas tehnoloģija (RDBI0), Rīgas Tehniskā universitāte 197
10 Arhitektūra (RABA0), Rīgas Tehniskā universitāte 181

Latvijas Universitāte

Bauskas filiāle Kopā: 50/30

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (Bauska) (204KG), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Bauska 100 34 22 21
Sākumizglītības skolotājs (Bauska) (204KP), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Bauska 50 16 8 8

kopā

150 50 30 29

Bioloģijas fakultāte Kopā: 916/157

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Bioloģija (20901), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 173 3 18
Bioloģija (20901), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 60 360 91 60
Biotehnoloģija un bioinženierija (angļu val.) (20913), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 7 255 57 7
Biotehnoloģija un bioinženierija (angļu val.) (20913), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 34 128 6 29

kopā

121 916 157 114

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Kopā: 3598/516

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Biznesa vadība (207B7), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 130 361 23 82
Biznesa vadība (207B7), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 50 147 53 50
Biznesa vadība (207B7), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 35 682 160 35
Biznesa vadība (angļu val.) (207B9), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 95 23 24
E-biznesa vadība (207BF), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 6 211 28 6
E-biznesa vadība (207BF), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 121 9 16
E-biznesa vadība (207BF), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 30 50 10 15
Ekonomika (20771), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rīga 30 44 11 9
Ekonomika (20771), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 20 311 42 20
Ekonomika (20771), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 70 149 4 17
Finanšu menedžments (20796), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 178 7 24
Finanšu menedžments (20796), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 6 286 42 6
Finanšu menedžments (20796), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 30 62 13 16
Grāmatvedība, analīze un audits (207BA), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 70 93 4 14
Grāmatvedība, analīze un audits (207BA), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 50 36 11 12
Grāmatvedība, analīze un audits (207BA), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 5 170 17 5
Industriālā inženierija un vadība (207BG), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 55 2 9
Industriālā inženierija un vadība (207BG), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 10 109 20 10
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (207BK), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 126 4 14
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (207BK), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 6 232 28 6
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (angļu val.) (207BL), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 80 5 4

kopā

848 3598 516 394

Cēsu filiāle Kopā: 97/72

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (Cēsis) (204KH), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Cēsis 100 55 43 44
Sākumizglītības skolotājs (Cēsis) (204KQ), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Cēsis 50 37 26 27
Sporta treneris (Cēsis) (204JQ), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Cēsis 50 5 3 4

kopā

200 97 72 75

Datorikas fakultāte Kopā: 1609/383

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Datorzinātnes (22302), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 80 363 8 49
Datorzinātnes (22302), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 220 904 311 220
Datorzinātnes (divu diplomu studijas sadarbībā ar Linkolnas Universitāti angļu valodā) (22317), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 80 81 22 20
Programmēšana un datortīklu administrēšana (22313), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 61 1 3
Programmēšana un datortīklu administrēšana (22313), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 40 200 41 40

kopā

440 1609 383 332

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Kopā: 879/156

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Fizika (21023), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 60 150 52 50
Fizika (21023), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 45 0 0
Matemātika (21001), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 40 174 31 30
Matemātika (21001), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 38 0 0
Matemātiķis statistiķis (21052), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 50 153 35 35
Matemātiķis statistiķis (21052), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 43 0 0
Optometrija (21030), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 15 65 0 1
Optometrija (21030), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 45 207 37 38
Optometrija (angļu val.) (21055), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 25 4 1 0

kopā

295 879 156 154

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Kopā: 560/90

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Ģeogrāfija (21120), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 50 146 23 30
Ģeogrāfija (21120), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 10 38 0 1
Ģeoinformātika (21125), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 8 37 9 8
Ģeoinformātika (21125), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 17 18 1 1
Ģeoloģija (21122), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 10 22 0 0
Ģeoloģija (21122), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 25 70 9 10
Kultūrvides mantojums (21127), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 40 24 11 9
Vides zinātne (21124), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 50 166 37 45
Vides zinātne (21124), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 10 39 0 0

kopā

220 560 90 104

Humanitāro zinātņu fakultāte Kopā: 1482/318

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas (22537), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 160 185 10 45
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas (22537), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rīga 80 67 36 34
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas (22537), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 25 314 107 25
Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas (22551), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 27 5 2
Āzijas studijas, apakšprogramma Japānas studijas (22523JapS), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 36 64 5 18
Āzijas studijas, apakšprogramma Japānas studijas (22523JapS), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 4 116 21 4
Āzijas studijas, apakšprogramma Sinoloģija (22523Sino), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 8 133 50 8
Āzijas studijas, apakšprogramma Sinoloģija (22523Sino), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 72 78 5 31
Āzijas studijas, apakšprogramma Tuvo Austrumu studijas (22523TuvA), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 30 15 1 1
Āzijas studijas, apakšprogramma Tuvo Austrumu studijas (22523TuvA), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 10 40 5 10
Baltu filoloģija (22506), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 32 1 1
Baltu filoloģija (22506), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 30 99 27 30
Filoloģija, apakšprogramma Franču filoloģija (22541), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 30 34 1 5
Filoloģija, apakšprogramma Franču filoloģija (22541), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 82 20 15
Filoloģija, apakšprogramma Klasiskā filoloģija (22539), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 68 6 12
Filoloģija, apakšprogramma Klasiskā filoloģija (22539), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 30 23 0 0
Filoloģija, apakšprogramma Krievu filoloģija (22540), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 23 5 9
Filoloģija, apakšprogramma Krievu filoloģija (22540), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 30 7 0 1
Filoloģija, apakšprogramma Somugru studijas (22542), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 30 6 0 0
Filoloģija, apakšprogramma Somugru studijas (22542), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 24 3 5
Filoloģija, apakšprogramma Vācu filoloģija (22543), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 30 10 13
Filoloģija, apakšprogramma Vācu filoloģija (22543), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 30 15 0 0

kopā

780 1482 318 269

Jēkabpils filiāle Kopā: 51/40

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (Jēkabpils) (204KI), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Jēkabpils 100 22 20 20
Sākumizglītības skolotājs (Jēkabpils) (204KR), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Jēkabpils 50 13 8 8
Sociālais darbs (Jēkabpils) (29643), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Jēkabpils 30 16 12 13

kopā

180 51 40 41

Juridiskā fakultāte Kopā: 1551/435

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmstiesas izmeklēšana (20220), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 93 310 102 93
Tiesību zinātne (20208), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rīga 150 158 63 62
Tiesību zinātne (20208), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 38 664 233 38
Tiesību zinātne (20208), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 232 419 37 159

kopā

513 1551 435 352

Kuldīgas filiāle Kopā: 58/46

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (Kuldīga) (204KJ), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Kuldīga 100 28 25 25
Sākumizglītības skolotājs (Kuldīga) (204KS), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Kuldīga 50 15 9 9
Sociālais darbs (Kuldīga) (29636), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Kuldīga 30 6 5 5
Sporta treneris (Kuldīga) (204JS), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Kuldīga 50 9 7 8

kopā

230 58 46 47

Ķīmijas fakultāte Kopā: 446/97

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Arodveselība un drošība darbā (21225), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 40 14 4 4
Darba aizsardzība (21224), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 40 20 10 10
Ķīmija (21212), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 75 299 81 75
Ķīmija (21212), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 10 113 2 4

kopā

165 446 97 93

Madonas filiāle Kopā: 17/17

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (Madona) (204KK), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Madona 100 15 15 15
Sākumizglītības skolotājs (Madona) (204KT), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Madona 50 0 0 0
Sporta treneris (Madona) (204JR), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Madona 50 2 2 2

kopā

200 17 17 17

Medicīnas fakultāte Kopā: 2191/739

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Ārstniecība (28401), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 100 499 49 100
Ārstniecība (28401), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 30 668 431 30
Farmācija (28405), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 12 359 63 12
Farmācija (28405), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 70 187 7 39
Māszinības (28413), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 400 441 175 159
Zobārstniecība (angļu val.) (28415), Pirmā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 12 37 14 10

kopā

624 2191 739 350

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Kopā: 3609/1100

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Angļu valodas skolotājs (204K9), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 34 0 2
Angļu valodas skolotājs (204K9), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 76 19 15
Angļu valodas skolotājs (204K9), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 30 36 15 13
Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) (204K6), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 16 33 10 9
Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) (204K6), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 14 0 0
Datorikas skolotājs (204KB), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 12 19 7 6
Datorikas skolotājs (204KB), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 6 0 0
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs (204KC), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 12 26 6 4
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs (204KC), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 30 4 1 1
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs (204KC), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 12 1 0
Latviešu valodas un literatūras skolotājs (204K4), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 30 19 6 6
Latviešu valodas un literatūras skolotājs (204K4), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 45 19 15
Latviešu valodas un literatūras skolotājs (204K4), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 21 1 2
Matemātikas skolotājs (204K5), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 19 0 0
Matemātikas skolotājs (204K5), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 15 36 16 14
Māksla (204A1), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 90 129 17 74
Māksla (204A1), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 5 161 95 5
Māksla (204A1), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 50 39 13 14
Pirmsskolas skolotājs (204KE), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 20 119 40 20
Pirmsskolas skolotājs (204KE), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 350 236 194 193
Pirmsskolas skolotājs (204KE), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 47 3 12
Psiholoģija (20484), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 17 879 268 17
Psiholoģija (20484), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 80 524 53 80
Psiholoģija (20484), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 80 310 127 80
Sākumizglītības skolotājs (204KN), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 100 83 33 32
Sākumizglītības skolotājs (204KN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 70 0 6
Sākumizglītības skolotājs (204KN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 30 165 48 30
Sociālo zinību un vēstures skolotājs (204K8), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 12 27 11 11
Sociālo zinību un vēstures skolotājs (204K8), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 12 0 0
Sporta treneris (204JN), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 2 75 10 2
Sporta treneris (204JN), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rīga 50 27 15 15
Sporta treneris (204JN), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 37 3 8
Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība (204JU), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 5 164 53 5
Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība (204JU), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 93 11 40
Vācu valodas skolotājs (204KA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 10 9 5 4
Vācu valodas skolotājs (204KA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 3 0 0

kopā

1676 3609 1100 735

Sociālo zinātņu fakultāte Kopā: 2300/441

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Informācijas pārvaldība (29625), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 30 104 21 29
Informācijas pārvaldība (29625), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 26 1 1
Informācijas pārvaldība (29625), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rīga 0 9 1 0
Komunikācijas zinātne (29617), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 130 345 25 90
Komunikācijas zinātne (29617), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rīga 50 110 33 40
Komunikācijas zinātne (29617), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 18 570 204 18
Kultūras un sociālā antropoloģija (angļu val.) (29646), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 10 136 27 10
Kultūras un sociālā antropoloģija (angļu val.) (29646), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 20 48 1 6
Politikas zinātne (29618), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 20 332 70 20
Politikas zinātne (29618), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 50 174 6 29
Sociālais darbs (29607), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 24 97 16 24
Sociālais darbs (29607), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 40 37 1 1
Sociālais darbs (29607), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Rīga 30 19 8 8
Socioloģija (29620), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 40 82 4 10
Socioloģija (29620), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 32 211 23 32

kopā

514 2300 441 318

Teoloģijas fakultāte Kopā: 67/6

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Teoloģija un reliģiju zinātne (20113), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 15 12 1 1
Teoloģija un reliģiju zinātne (20113), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 26 55 5 12

kopā

41 67 6 13

Tukuma filiāle Kopā: 59/52

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (Tukums) (204KL), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Tukums 100 43 39 39
Sākumizglītības skolotājs (Tukums) (204KU), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Tukums 50 12 9 10
Sporta treneris (Tukums) (204JT), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Tukums 50 4 4 4

kopā

200 59 52 53

Vēstures un filozofijas fakultāte Kopā: 589/106

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Filozofija (20668), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 35 240 41 35
Filozofija (20668), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 15 61 0 7
Vēsture (20670), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rīga 15 78 1 10
Vēsture (20670), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rīga 55 210 64 55

kopā

120 589 106 107