Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

2. kārtas apstiprinātie pieteikumi uzņemšanai pamatstudiju programmās

Apstiprinātie pieteikumi pamatstudiju programmās akadēmiskajam gadam.

Šobrīd saņemti

10391
studiju pieteikumi, no kuriem
9584
(92.23 %) ir apstiprināti. Statistika pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2023 20:00 i

Iesniegt pieteikumu studijām
# Universitāte Apstiprinātie pieteikumi
visās prioritātēs
Apstiprinātie pieteikumi
ar 1. prioritāti
1
Banku augstskola
1026 194
2
Daugavpils Universitāte
1284 499
3
Ekonomikas un kultūras augstskola
383 34
4
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
151 15
5
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
3154 811
6
Latvijas Universitāte
20129 4801
7
Liepājas Universitāte
848 296
8
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
932 289
9
Rīgas Tehniskā universitāte
12383 2397
10
Ventspils Augstskola
491 126
11
Vidzemes Augstskola
491 122
# Studiju programma Ar 1. prioritāti
1 Ārstniecība (28401), Latvijas Universitāte 480
2 Psiholoģija (20484), Latvijas Universitāte 448
3 Tiesību zinātne (20208), Latvijas Universitāte 333
4 Datorzinātnes (22302), Latvijas Universitāte 319
5 Datorsistēmas (RDBD0), Rīgas Tehniskā universitāte 266
6 Komunikācijas zinātne (29617), Latvijas Universitāte 262
7 Pirmsskolas skolotājs (204KE), Latvijas Universitāte 237
8 Biznesa vadība (207B7), Latvijas Universitāte 236
9 Informācijas tehnoloģija (RDBI0), Rīgas Tehniskā universitāte 197
10 Arhitektūra (RABA0), Rīgas Tehniskā universitāte 181

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Ekonomikas un pāvadības fakultāte Kopā: 382/101

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Biznesa vadība (R0254), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 10 64 17 10
Biznesa vadība (R0254), Bakalaura akadēmiskā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 15 10 5 6
Biznesa vadība (R0254), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 10 0 1
Ekonomika (R0260), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 15 31 9 9
Ekonomika (R0260), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 8 0 0
Grāmatvedība (R0248), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 8 0 2
Grāmatvedība (R0248), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 10 43 18 10
Grāmatvedība (R0248), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 15 9 0 1
Tiesību zinātne (R0252), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 10 1 1
Tiesību zinātne (R0252), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 15 29 7 7
Tiesību zinātne (R0253), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 20 66 29 20
Tiesību zinātne (R0253), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 22 0 5
Tiesību zinātne (R0252), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 15 8 2 2
Uzņēmējdarbība (R0259), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 5 0 0
Uzņēmējdarbība (R0259), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 15 59 13 15

kopā

220 382 101 89

Inženieru fakultāte Kopā: 322/101

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Apģērbu dizains un tehnoloģija (R0328), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 7 14 0 2
Apģērbu dizains un tehnoloģija (R0328), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 10 1 0 0
Būvniecība (R0410), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 20 6 2 2
Būvniecība (R0410), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 30 46 28 26
Būvniecība (R0410), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 10 0 0
Mašīnbūve (R0436), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 12 0 0
Mašīnbūve (R0436), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 20 30 17 18
Mehatronika (R0413), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 20 28 7 7
Mehatronika (R0413), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 20 7 0 0
Pārtikas produktu pārstrāde (R0434), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 10 14 2 4
Pārtikas produktu pārstrāde (R0434), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 10 1 0 0
Programmēšana un datortīklu administrēšana (R0430), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 16 1 1
Programmēšana un datortīklu administrēšana (R0430), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 30 53 23 21
Programmēšanas inženieris (R0412), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 20 13 0 0
Programmēšanas inženieris (R0412), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 30 71 21 21

kopā

272 322 101 102

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte Kopā: 228/87

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Interjera dizains (R0326), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 10 12 0 5
Interjera dizains (R0326), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 7 43 17 7
Pirmsskolas skolotājs (R0339), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 5 0 0
Pirmsskolas skolotājs (R0339), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 15 9 5 5
Pirmsskolas skolotājs (R0339), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 10 20 11 10
Sākumizglītības skolotājs (R0338), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 15 6 3 2
Sākumizglītības skolotājs (R0338), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 15 21 12 11
Sākumizglītības skolotājs (R0338), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 7 0 0
Skolotājs (studiju modulis "Dabaszinātņu joma" - Datorikas, fizikas un ķīmjas skolotājs) (R0353), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 7 1 0 0
Skolotājs (studiju modulis "Dabaszinātņu joma" - Datorikas, fizikas un ķīmjas skolotājs) (R0353), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 10 0 0 0
Skolotājs (studiju modulis "Matemātikas joma" - Matemātikas skolotājs) (R0351), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 7 5 1 1
Skolotājs (studiju modulis "Matemātikas joma" - Matemātikas skolotājs) (R0351), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 0 0 0
Skolotājs (studiju modulis "Valodu joma" - Latviešu valodas un literatūras un latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs) (R0346), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 7 5 0 0
Skolotājs (studiju modulis "Valodu joma" - Latviešu valodas un literatūras un latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs) (R0346), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 3 0 0
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija (R0333), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 7 22 15 7
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija (R0333), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 14 0 5
Sociālais rehabilitētājs (R0323), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 10 7 0 0
Sociālais rehabilitētājs (R0323), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 10 21 8 8
Speciālā izglītība (R0343), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Rēzekne 15 10 6 6
Speciālā izglītība (R0343), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Rēzekne 10 13 9 9
Speciālā izglītība (R0343), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Rēzekne 15 4 0 0

kopā

245 228 87 76