Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

2. kārtas apstiprinātie pieteikumi uzņemšanai pamatstudiju programmās

Apstiprinātie pieteikumi pamatstudiju programmās akadēmiskajam gadam.

Šobrīd saņemti

10391
studiju pieteikumi, no kuriem
9584
(92.23 %) ir apstiprināti. Statistika pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2023 20:00 i

Iesniegt pieteikumu studijām
# Universitāte Apstiprinātie pieteikumi
visās prioritātēs
Apstiprinātie pieteikumi
ar 1. prioritāti
1
Banku augstskola
1026 194
2
Daugavpils Universitāte
1284 499
3
Ekonomikas un kultūras augstskola
383 34
4
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
151 15
5
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
3154 811
6
Latvijas Universitāte
20129 4801
7
Liepājas Universitāte
848 296
8
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
932 289
9
Rīgas Tehniskā universitāte
12383 2397
10
Ventspils Augstskola
491 126
11
Vidzemes Augstskola
491 122
# Studiju programma Ar 1. prioritāti
1 Ārstniecība (28401), Latvijas Universitāte 480
2 Psiholoģija (20484), Latvijas Universitāte 448
3 Tiesību zinātne (20208), Latvijas Universitāte 333
4 Datorzinātnes (22302), Latvijas Universitāte 319
5 Datorsistēmas (RDBD0), Rīgas Tehniskā universitāte 266
6 Komunikācijas zinātne (29617), Latvijas Universitāte 262
7 Pirmsskolas skolotājs (204KE), Latvijas Universitāte 237
8 Biznesa vadība (207B7), Latvijas Universitāte 236
9 Informācijas tehnoloģija (RDBI0), Rīgas Tehniskā universitāte 197
10 Arhitektūra (RABA0), Rīgas Tehniskā universitāte 181

Liepājas Universitāte

Dabas un inženierzinātņu fakultāte Kopā: 106/28

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Informācijas tehnoloģijas (L0818), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 20 10 0 0
Informācijas tehnoloģijas (L0818), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 40 50 17 18
Vides inovāciju tehnoloģijas (L0835), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 4 0 0
Vides inovāciju tehnoloģijas (L0835), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 15 20 4 5
Viedās tehnoloģijas un mehatronika (L0837), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 4 0 0
Viedās tehnoloģijas un mehatronika (L0837), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 15 18 7 6

kopā

110 106 28 29

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte Kopā: 178/60

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (L0286), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 5 6 0 0
Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (L0286), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 16 18 0 0
Eiropas valodu un kultūras studijas (bez priekšzināšanām) (L0285), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 15 0 0
Eiropas valodu un kultūras studijas (bez priekšzināšanām) (L0285), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 20 48 14 14
Jauno mediju māksla un dizains (L0293), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 46 64 46 41
Jauno mediju māksla un dizains (L0293), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 27 0 0

kopā

107 178 60 55

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte Kopā: 311/152

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Logopēdija (L019S), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 35 33 26 26
Logopēdija (L019P), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 10 0 0
Logopēdija (L019P), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 20 26 18 16
Pirmsskolas skolotājs (1.līmeņa izglītība) (L019U), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 20 24 15 14
Pirmsskolas skolotājs (1.līmeņa izglītība) (L019V), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 30 34 22 21
Pirmsskolas skolotājs (1.līmeņa izglītība) (L019U), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 7 0 0
Sākumizglītības skolotājs (L019T), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 20 19 8 8
Sākumizglītības skolotājs (L019W), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 20 19 10 9
Sākumizglītības skolotājs (L019T), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 9 0 0
Skolotājs (angļu valodas skolotājs) (L01A5), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 15 7 2 2
Skolotājs (angļu valodas skolotājs) (L01A5), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 14 8 7
Skolotājs (angļu valodas skolotājs) (L01A5), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 5 0 0
Skolotājs (bioloģijas skolotājs) (L01A7), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 0 0 0
Skolotājs (bioloģijas skolotājs) (L01A7), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 1 0 0
Skolotājs (bioloģijas skolotājs) (L01A7), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 2 1 1
Skolotājs (dabaszinību skolotājs) (L01AM), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 0 0 0
Skolotājs (dabaszinību skolotājs) (L01AM), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 4 1 0
Skolotājs (dabaszinību skolotājs) (L01AM), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 4 2 2
Skolotājs (datorikas skolotājs) (L01A3), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 3 1 1
Skolotājs (datorikas skolotājs) (L01A3), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 1 0 0
Skolotājs (datorikas skolotājs) (L01A3), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 5 3 3
Skolotājs (dizaina un tehnoloģiju skolotājs) (L01A8), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 3 0 0
Skolotājs (dizaina un tehnoloģiju skolotājs) (L01A8), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 5 0 0
Skolotājs (dizaina un tehnoloģiju skolotājs) (L01A8), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 2 0 0
Skolotājs (latviešu valodas un literatūras skolotājs) (L01A2), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 5 1 1
Skolotājs (latviešu valodas un literatūras skolotājs) (L01A2), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 3 0 0
Skolotājs (latviešu valodas un literatūras skolotājs) (L01A2), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 5 4 4
Skolotājs (matemātikas skolotājs) (L01A4), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 6 2 1
Skolotājs (matemātikas skolotājs) (L01A4), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 1 0 0
Skolotājs (matemātikas skolotājs) (L01A4), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 15 19 11 10
Skolotājs (vācu valodas skolotājs) (L01A6), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 0 0 0
Skolotājs (vācu valodas skolotājs) (L01A6), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 1 0 0
Skolotājs (vācu valodas skolotājs) (L01A6), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 3 1 1
Sociālais darbinieks (L0171), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 20 10 5 5
Sociālais darbinieks (L0127), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 5 0 0
Sociālais darbinieks (L0127), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 15 16 11 11

kopā

470 311 152 143

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte Kopā: 253/56

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Biznesa un organizācijas vadība (personāla vadītājs) (L0901PV), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 8 30 7 8
Biznesa un organizācijas vadība (personāla vadītājs) (L0904PV), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 11 4 4
Biznesa un organizācijas vadība (personāla vadītājs) (L0901PV), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 9 0 0
Biznesa un organizācijas vadība (uzņēmuma vadītājs) (L0901UV), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 13 57 11 12
Biznesa un organizācijas vadība (uzņēmuma vadītājs) (L0901UV), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 18 0 0
Biznesa un organizācijas vadība (uzņēmuma vadītājs) (L0904UV), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 10 18 6 6
Kultūras vadība (L0908), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 20 9 2 2
Kultūras vadība (L0907), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 15 44 13 13
Kultūras vadība (L0907), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 10 10 1 1
Tūrisma un rekreācijas vadība (L0910), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Liepāja 20 11 0 0
Tūrisma un rekreācijas vadība (L0914), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (neklātiene), Maksa, Liepāja 20 4 2 2
Tūrisma un rekreācijas vadība (L0910), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Liepāja 10 32 10 10

kopā

156 253 56 58