Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

2. kārtas apstiprinātie pieteikumi uzņemšanai pamatstudiju programmās

Apstiprinātie pieteikumi pamatstudiju programmās akadēmiskajam gadam.

Šobrīd saņemti

10391
studiju pieteikumi, no kuriem
9584
(92.23 %) ir apstiprināti. Statistika pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2023 20:00 i

Iesniegt pieteikumu studijām
# Universitāte Apstiprinātie pieteikumi
visās prioritātēs
Apstiprinātie pieteikumi
ar 1. prioritāti
1
Banku augstskola
1026 194
2
Daugavpils Universitāte
1284 499
3
Ekonomikas un kultūras augstskola
383 34
4
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
151 15
5
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
3154 811
6
Latvijas Universitāte
20129 4801
7
Liepājas Universitāte
848 296
8
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
932 289
9
Rīgas Tehniskā universitāte
12383 2397
10
Ventspils Augstskola
491 126
11
Vidzemes Augstskola
491 122
# Studiju programma Ar 1. prioritāti
1 Ārstniecība (28401), Latvijas Universitāte 480
2 Psiholoģija (20484), Latvijas Universitāte 448
3 Tiesību zinātne (20208), Latvijas Universitāte 333
4 Datorzinātnes (22302), Latvijas Universitāte 319
5 Datorsistēmas (RDBD0), Rīgas Tehniskā universitāte 266
6 Komunikācijas zinātne (29617), Latvijas Universitāte 262
7 Pirmsskolas skolotājs (204KE), Latvijas Universitāte 237
8 Biznesa vadība (207B7), Latvijas Universitāte 236
9 Informācijas tehnoloģija (RDBI0), Rīgas Tehniskā universitāte 197
10 Arhitektūra (RABA0), Rīgas Tehniskā universitāte 181

Daugavpils Universitāte

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Kopā: 463/186

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Bioloģija (D0134), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 32 5 7
Fizioterapija (D0154), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 80 159 72 77
Informācijas tehnoloģijas (D01BR), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 20 39 15 15
Informācijas tehnoloģijas (programmēšanas inženieris) (D01B9PROIN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 35 72 29 31
Ķīmija (atjaunojamo resursu ķīmija vai praktiskā bioanalītika) (D01BN), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 12 21 7 7
Māszinības (D01BZ), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 70 113 54 54
Vides zinātne (D0138), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 9 27 4 4

kopā

236 463 186 195

Humanitārā fakultāte Kopā: 120/32

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Austrumeiropas kultūras sakari, diaspora un integrācijas procesi (D02DP), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 19 3 3
Valodu un kultūras studijas (anglistikas studijas), programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, ķīniešu, latviešu valodas kā otrās valodas apguvi (D02DOFIANL), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 30 54 14 16
Valodu un kultūras studijas (latvistikas studijas), programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, ķīniešu, latviešu valodas kā otrās valodas apguvi (D02DOFILAL), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 6 13 4 4
Valodu un kultūras studijas (rusistikas studijas), programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, ķīniešu, latviešu valodas kā otrās valodas apguvi (D02DOFIKRK), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 6 12 5 5
Vēsture (D02D4VESVE), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 12 22 6 6

kopā

64 120 32 34

Izglītības un vadības fakultāte Kopā: 155/82

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Pirmsskolas skolotājs (D139P), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 45 30 19 19
Pirmsskolas skolotājs (D139P), Īsā cikla profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Daugavpils 15 13 8 8
Sākumizglītības skolotājs (D139S), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Daugavpils 15 7 5 5
Sākumizglītības skolotājs (D139S), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 20 24 14 15
Skolotājs (angļu valoda un vācu valoda) (D139TANGVA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 3 0 0
Skolotājs (bioloģija un angļu valoda) (D139TBIOAN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (bioloģija un dabaszinātnes) (D139TBIODA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 2 0 0
Skolotājs (datorika un angļu valoda) (D139TDATAN), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 4 0 0
Skolotājs (datorika un dabaszinātnes) (D139TDATDS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (datorika un dizains un tehnoloģijas) (D139TDATDI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (datorika un latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda) (D139TDATLA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (datorika un matemātika) (D139TDATMA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un angļu valoda) (D139TDIZTA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un dabaszinātnes) (D139TDIZDS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 2 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un datorika) (D139TDIZTE), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un latviešu valoda kā otrā un svešvaloda) (D139TDIZTL), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (dizains un tehnoloģijas un matemātika) (D139TDIZMT), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (fizika un bioloģija) (D139TFIZBI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (fizika un dabaszinātnes) (D139TFIZS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (fizika un datorika) (D139TFIZDA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (fizika un matemātika) (D139TFIZMA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (ģeogrāfija un bioloģija) (D139TGEOBI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 0 0 0
Skolotājs (ģeogrāfija un dabaszinātnes) (D139TGEODA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 2 0 0
Skolotājs (ķīmija un bioloģija) (D139TKIMBI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (ķīmija un dabaszinātnes) (D139TKIMDA), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 0 0
Skolotājs (latviešu valoda un literatūra) (D139TLATLI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 3 2 2
Skolotājs (Matemātika) (D139TMATE), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 6 10 5 5
Skolotājs (mūzikas skolotājs) (D139TMUZIK), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 1 1 1
Skolotājs (sociālās zinības un vēsture) (D139TSOVES), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 4 0 0
Skolotājs (veselības un fiziskās aktivitātes joma) (D139TVESFI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 28 35 24 24
Skolotājs (veselības un fiziskās aktivitātes joma) (D139TVESFI), Bakalaura profesionālā, Nepilna laika (klātiene vai vakara), Maksa, Daugavpils 15 6 4 4

kopā

264 155 82 83

Mūzikas un mākslu fakultāte Kopā: 99/30

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Dizains (grafikas dizainers) (D04A7GRADI), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 21 65 18 20
Mākslas menedžments (D04A3), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 12 30 10 10
Mūzika (akadēmiskā dziedāšana) (D04A8AKADD), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 2 2 2
Mūzika (akadēmiskā dziedāšana) (D04A8AKADD), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils 1 1 0 0
Mūzika (klavierspēle) (D04A8KLAVS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils 1 0 0 0
Mūzika (klavierspēle) (D04A8KLAVS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 1 0 0
Mūzika (pūšaminstrumenta spēle) (D04A8PUSAS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Maksa, Daugavpils 1 0 0 0
Mūzika (pūšaminstrumenta spēle) (D04A8PUSAS), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 3 0 0 0

kopā

45 99 30 32

Sociālo zinātņu fakultāte Kopā: 447/169

Studiju programma vietas pieteikumi ar 1.prioritāti Provizoriski konkursu izturējuši
Biznesa un finanšu procesi (finansists vai ekonomists) (D1270), Bakalaura profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 25 66 22 22
Civilā drošība un aizsardzība (speciālists organizāciju vispārējā un kiberdrošībā) (D1261CIVK), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 10 37 7 7
Civilā drošība un aizsardzība (speciālists penitenciārajā darbā) (D1261CIVPE), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 5 19 0 0
Civilā drošība un aizsardzība (speciālists policijas darbā) (D1261CIVPO), Īsā cikla profesionālā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 45 76 39 39
Psiholoģija (D1240), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 68 146 51 61
Tiesību zinātne (D1267), Bakalaura akadēmiskā, Pilna laika (dienas), Budžets, Daugavpils 58 103 50 53

kopā

211 447 169 182